Ninni Hedberg föräldraledig tom 201201. Vikarie Hilde Nilsen under denna tid.

Namn

Hedberg Ninni

Titel

Socialsekreterare, utredning kontaktpersoner och kontaktfamiljer

Telefon

0565-161 88

E-post

ninni.hedberg@sunne.se

Adress

29.Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Mobiltelefon

072-204 57 42

Fax

0565-160 44