Namn

Beck Anna

Titel

Familjebehandlare, barn och familj

Telefon

0565-161 77

E-post

anna.beck@sunne.se

Adress

29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Mobiltelefon

076-101 69 33

Fax

0565-160 44