Namn

Åström Malin

Titel

Socialsekreterare, placerade barn och unga

Telefon

0565-16244

E-post

malin.astrom@sunne.se

Adress

29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Mobiltelefon

072-201 59 18

Fax

0565-160 44