Namn

Pennerborn Camilla

Titel

1:e Socialsekreterare, verkställighet

Telefon

0565-16269

E-post

camilla.pennerborn@sunne.se

Adress

29. Socialkontoret, 686 80 Sunne

Besöksadress

Älvgatan 38

Fax

0565-16044