Namn

Engström Ulla

Titel

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Telefon

0565-162 56

E-post

ulla.engstrom@sunne.se

Adress

1. vård och omsorg, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne

Mobiltelefon

070-343 77 22