Ansvarsområden: Kommunens krisberedskap.

Namn

Jansson Mats

Titel

Säkerhetssamordnare

Telefon

0565-163 60

E-post

mats.jansson@sunne.se

Till mer information

Trygg och säker

Adress

1. Administrativ stab, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4