Namn

Bergström Peter

Titel

Räddningschef

Telefon

0565-163 57

E-post

peter.bergstrom@sunne.se

Adress

110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brandstationen, Villag. 13

Mobiltelefon

070-301 40 79