Namn

Sundberg Conny

Titel

Material och fordonsansvarig

Telefon

0565-163 56

E-post

conny.sundberg@sunne.se

Adress

110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brandstationen, Villag. 13

Mobiltelefon

070-564 19 18