Namn

Moberg Mats

Titel

stf. Räddningschef

Telefon

0565-163 58

E-post

mats.moberg@sunne.se

Adress

110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brandstationen, Villag. 13

Mobiltelefon

070-518 01 58