Namn

Edvardsson Lennart

Titel

Räddningschef

Telefon

0565-163 57

E-post

lennart.edvardsson@sunne.se

Fakturareferens

20000

Adress

110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brandstationen, Villag. 13

Mobiltelefon

070-395 01 57

Fax

0565-163 54