Ett befäl och sex brandmän finns i beredskap dygnet runt på brandstationen i Sunne

Namn

Räddningstjänst Brandstationen Sunne

Telefon

0565-163 50

E-post

raddningstjansten@sunne.se

Till mer information

Sunne brandstation

Adress

110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Brandstationen, Villagatan 13