Larma alltid SOS-centralen med nödnumret 112, vid en akut kris eller olycka

Räddningstjänsten Sunne har tre brandstationer: Sunne – Gräsmark – Lysvik.
Räddningstjänsten i Sunne kommun har som huvuduppgifter att arbeta för att hindra, begränsa och förebygga skador på människor, egendom och miljö.

Namn

Räddningstjänst 

Telefon

0565-163 50

E-post

raddningstjansten@sunne.se

Till mer information

Läs mer om Räddningstjänsten här

Adress

Postkod: 110, 686 80 Sunne

Besöksadress

Villag 13, Sunne

Mobiltelefon

070-518 01 58, 070-564 19 18

Larmlista

Ring 112 i en nödsituation!