Valnämnden i Sunne kommun är tillsatt för att genomföra val med maximal tillförlitlighet och effektivitet. Nämnden träder i kraft inför kommunalvalet, vart fjärde år, och valet till Europaparlamentet, som sker vart femte år.

Namn

Valnämnden 

Telefon

0565-160 00

E-post

kommun@sunne.se

Adress

1. Kommunkansli, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Morgan Setherberg, valnämndens ordförande
E-post: mset@telia.com
Tel: 070-299 00 98

Catrin Hjalmarsson, förvaltningssekreterare
E-post: catrin.hjalmarsson@sunne.se
Tel: 0565-162 58