Namn

Pedersen Robert

Titel

överförmyndarnämnd vice ordf

E-post

hansrobertpedersen@hotmail.com

Mobiltelefon

072-530 48 00