Namn

Nilsson Gerth

Titel

Vice ordförande i överförmyndarnämnden

Telefon

070-652 13 02

E-post

gerth.nilsson@sunne.se