Namn

Magnusson Svante

Titel

valnämnd v ordf,

E-post

svante.magnusson@sunne.se