Namn

Ahlqvist Nils

Titel

miljö- och bygglovsnämnden ordförande, kommunfullmäktige

E-post

nils.ahlqvist@sunne.se

Mobiltelefon

073-022 83 51