Överförmyndarnämnden är den lokala myndighet som ansvarar för att all kommunal förmyndarskap i kommunen bedrivs enligt de regler och lagar som finns för förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.
Kontaktpersoner är: Christina Engström och Lena Eriksson

Namn

Överförmyndarnämnden 

Telefon

0565-160 12, 0565-160 22

E-post

overformyndarnamnden@sunne.se

Till mer information

Överförmyndare

Adress

30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4

Överförmyndarnämnden
Kari Gjulem (S), ordförande