Telefon

0565-160 06

E-post

anna.bryntesson@sunne.se

Adress

1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Fax

0565-160 01

 

Till webbplatsens sidor om:
Kommunstyrelsens ansvarsområde

Protokoll och sammanträdestider

Till kontaktinformation för:
Kristina Lundberg (C), ordförande i kommunstyrelsen

Anna Bryntesson, kommunsekreterare

Till kontaktinformation för alla politiker: