Telefon

0565-160 06

E-post

anna.bryntesson@sunne.se

Adress

1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Fax

0565-160 01

Till webbplatsens sidor om:
Kommunfullmäktiges ansvarsområde
Protokoll och sammanträdestider

Till kontaktinformation för:
Karl-Johan Adolfsson (C), 
ordförande i kommunfullmäktige

Gert Dahlberg (S),
1:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Fredrik Andersson (M), 
2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

Anna Bryntesson, kommunsekreterare

Kontaktuppgifter till alla politiker i Sunne kommun