Namn

Folkesson Anders

Titel

2:e v ordf miljö- och bygglovsnämnden

E-post

anders.aplung@gmail.com

Adress

Aplung 38 , 686 95 Västra Ämtervik

Mobiltelefon

070-533 89 74