Telefon

0565-160 34

E-post

kommun@sunne.se

Adress

1. Bildningsutskottet, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Fax

0565-160 01

Till webbplatsens sidor om:
Bildningsutskottets ansvarsområde
Protokoll och sammanträden
Barnomsorg och skola

Till kontaktinformation för:
Freddy Kjellström, (C) ordförande
Fredrik Andersson, (M) vice ordförande

Evelin Larsson, förvaltningssekreterare