Namn

Nilsson Gerth

Titel

Vice ordförande i överförmyndarnämnden

Telefon

070-652 13 02