Överförmyndarnämnden handlägger ärenden om förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Du kan också e-posta overformyndarnamnden@sunne.se 

Namn

Engström Christina

Titel

Överförmyndarhandläggare

Telefon

0565-160 22, vardagar kl 8.30 - 11.30

E-post

christina.engstrom@sunne.se

Till mer information

Läs mer om Överförmyndarenämndens ansvarsområden

Adress

30. Överförmyndarnämnden 686 80 Sunne

Besöksadress

Storgatan 45

Mobiltelefon

072-203 16 77