En person som inte kan sköta sina egna angelägenheter har rätt att få hjälp. Överförmyndarnämnden ansvarar för att all förmyndarskap bedrivs enligt de regler och lagar som finns för förmyndarskap, godmanskap och förvaltarskap.
Kontaktpersoner: Christina Engström och Lena Eriksson

Namn

Överförmyndarnämnden 

Telefon

0565-160 12, 160 22

E-post

overformyndarnamnden@sunne.se

Till mer information

Överförmyndare

Adress

30. Överförmyndarnämnden, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4

Överförmyndarnämnden

Kari Gjulem (S), ordförande