Miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll är viktigt för att vi alla ska må bra. En stor del av vårt arbete är fokuserat på att förebygga, informera och ge råd till både enskilda och företag. Vi har också en myndighetsroll, vilket innebär att vi utövar tillsyn och kontroll för allas bästa.

Namn

Miljö- och hälsoskydd 

Telefon

0565-162 42

E-post

mbn@sunne.se

Till mer information

Miljö- och hälsoskydd

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6

Mobiltelefon

072-532 22 12