Namn

Skymberg Kajsa

Titel

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon

0565-163 41

E-post

kajsa.skymberg@sunne.se

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6