Anders Olsson är ordinarie verksamhetschef för samhällsbyggnads. Han  är för närvarande tf. kommunchef.
Kontakta under tiden Tf. verksamhetschef  Henrik Rundqvist 0565-162 36. 

Namn

Rundqvist Henrik

Titel

Tf. verksamhetschef samhällsbyggnad

Telefon

0565-162 36

E-post

henrik.rundqvist@sunne.se

Adress

1. Samhällsbyggnad, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Mobiltelefon

070-658 45 15