Namn

Lennartsson Malin

Titel

Administratör

Telefon

0565-162 48

E-post

malin.lennartsson@sunne.se

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6