Pär Jonsson är tf miljö- och byggchef till och med 5 maj 2021. Då tillträder Pauline Skogfeldt tjänsten.

Namn

Jonsson Pär

Titel

tf miljö- och byggchef

Telefon

0565-162 28

E-post

par.jonsson@sunne.se

Adress

12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6