Namn

Gunnarsson Lotta

Titel

Miljö- och byggchef

Telefon

0565-161 94

E-post

lotta.gunnarsson@sunne.se

Adress

12, Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6

Mobiltelefon

072-201 39 70