Från och med 1 april 2021 nås tjänstemännen i enheten på telefon måndag, onsdag och fredag.

Namn

Miljö- och byggenheten 

Titel

Expedition

Telefon

0565-162 42

E-post

mbn@sunne.se

Till mer information

Miljö och natur

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6