Namn

Dahlin Sanna

Titel

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon

0565-162 22

E-post

sanna.dahlin@sunne.se

Adress

1. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6