Namn

Berggren Ella

Titel

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon

0565-162 16

E-post

ella.berggren@sunne.se

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6