Namn

Talsi Eeva

Titel

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon

0565-160 45

E-post

eeva.talsi@sunne.se

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6