Miljöskydd är ett begrepp som innefattar i stort sett allt som kan påverka miljön och människors hälsa.

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6