Namn

Skymberg Kajsa

Titel

Livsmedelsinspektör

Telefon

0565-162 46

E-post

kajsa.skymberg@sunne.se

Adress

12. Miljö och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6

Mobiltelefon

070-259 60 30