Namn

Jonsson Pär

Titel

Bygglovsingenjör, föräldraledig, åter 200901

Telefon

0565-162 28

E-post

par.jonsson@sunne.se

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6