Namn

Olsson Linnéa

Titel

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon

0565-162 62

E-post

linnea.olsson@sunne.se

Adress

12.Miljö- och byggenheten

Besöksadress

Kvarngatan 6

Mobiltelefon

073-070 32 58