Hälsoskydd handlar om att förhindra eller undanröja olägenheter för människors hälsa. Det kan röra sig om problem med buller, lukt, mögel, fukt, radon, ventilation, avfall, smittskyddsfrågor med mera.

Namn

Olsson Linnéa

Titel

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Telefon

0565-160 45

E-post

linnea.olsson@sunne.se

Till mer information

Miljö- och hälsoskydd

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6

Mobiltelefon

073-070 32 58