Enheten jobbar med bygglovsärenden, samt miljöskydd, hälsoskydd och livsmedelskontroll. Från och med 1 april 2021 nås tjänstemännen i enheten  på telefon måndag, onsdag och fredag.

Namn

Miljö- och byggenheten 

Telefon

0565-162 42

E-post

mbn@sunne.se

Till mer information

Miljö- och hälsoskydd

Adress

12. Miljö- och byggenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 6

Mobiltelefon

072-532 22 12