Personalpolitiken styrs av Sunne kommuns värdegrund respekt, utveckling och professionalism.

Namn

Englund Pernilla

Telefon

0565-160 75

E-post

pernilla.englund@sunne.se

Till mer information

Personalenheten

Adress

1. Personalenheten, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4