Tillförordnad kommunchef

Namn

Olsson Anders

Titel

Tillförordnad kommunchef

Telefon

0565-160 26

E-post

anders.olsson@sunne.se

Adress

1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4