Namn

Nyström Gunilla

Titel

Enhetschef kommunkansli

Telefon

0565-160 06

E-post

gunilla.nystrom@sunne.se

Fakturareferens

SU10200

Adress

1.Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Fax

0565-160 01