Kommunkansliets uppgift är att ge adminstrativt stöd och service åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningen. Kommunkansliet ansvarar också för kommunens arkiv, kommunikation och strategiska planering.

Namn

Nyström Gunilla

Titel

Kommunsekreterare

Telefon

0565-160 00

E-post

kommun@sunne.se

Till mer information

Kommunkansli och kommunchef

Adress

1. Kommunkansliet, 686 80 SUNNE

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Fax

0565-160 01