Kommunkansliets uppgift är att ge adminstrativt stöd och service åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningen. Kommunkansliet ansvarar också för kommunens arkiv och strategiska planering.

Telefon

0565-160 00

E-post

kommun@sunne.se

Till mer information

Kommunkansli och kommunchef

Adress

1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Fax

0565-160 01