Lisbeth Malmström, webbansvarig ansvarar för förvaltning, utveckling och underhåll av webbplatsen sunne.se och kommunens intranät Bron. Jobbar också med support till och utbildning av webbredaktörer.

Namn

Malmström Lisbeth

Titel

Webbansvarig, sunne.se

Telefon

0565-160 51

E-post

lisbeth.malmstrom@sunne.se

Till mer information

Till mer information om webbplatsen sunne.se

Adress

1.Kommunikation stab, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kvarngatan 4

Har du frågor om webben och du inte kan nå mig kan du kontakta Anneli Jansson, informationsstrateg.