Med kommunikation och information jobbar vi för att nå medarbetare, invånare, företag och presumtiva inflyttare.
Kommunikationsstrateg Anneli Jansson, webbansvarig Kathrin Ramström, webbkommunikatör Maria Fahlander, kommunikatör Per Hellström

Namn

Kommunikation webb, media

Titel

Kommunikatörer

Telefon

0565-160 00

E-post

vaxeln@sunne.se

Till mer information

Kommunikation

Adress

1. Kommunikation, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Mobiltelefon

070-236 34 65