Med kommunikation och information jobbar vi för att nå medarbetare, invånare, företag och presumtiva inflyttare.
Kommunikationsstrateg Anneli Jansson och webbansvarig Lisbeth Malsmtröm.

Namn

Kommunikation webb, media

Titel

Kommunikatörer

Telefon

0565-160 00

E-post

vaxeln@sunne.se

Till mer information

Kommunikation

Adress

1. Kommunikation, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Mobiltelefon

070-236 34 65