Organisation
I Sunne kommun finns en förvaltning anpassad till en politisk organisation med kommunfullmäktige, kommunstyrelse med tre utskott, en miljö- och bygglovsnämnd, en krisledningsnämnd och en överförmyndarnämnd.

Information om organisationen hittar du på sidan: Kommunadministration

Politik
Information om de politiskt styrda nämnderna finner du på sidan:
Så här styrs Sunne kommun

Namn

Kommunledningsstab 

Telefon

0565-160 00, växeln

E-post

kommun@sunne.se

Till mer information

Administration och ledning

Adress

1. Kommunkansliet, 686 80 Sunne

Besöksadress

Kommunhuset, Kvarngatan 4

Fax

0565-160 01