Namn

Prästbols fritidshem, Ö:a Ämtervik 

Telefon

0565-157 54

Adress

Postkod: 73, 686 80 Sunne

Besöksadress

Prästbols skola, Prästbol 102