Sunne kommun har 13 förskolor för barn mellan 1 och 5 år eller till dess att barnet börjar förskoleklass eller skola.

Namn

Forsén Malin

Telefon

0565-160 46

E-post

malin.forsen@sunne.se

Till mer information

Läs mer om alla förskolorna

Adress

33. Förskoleexpeditionen, 686 80 Sunne

Besöksadress

Förskoleexpeditionen, Brårudsvägen 2